Nya massafabriker sätter press på priserna

Helsingfors 26.07.2017, 16:17

Ekonomi

De nya fabrikerna ökar världens massakapacitet avsevärt. Metsä Groups bioproduktsfabrik i Äänekoski inleder snart sin verksamhet. Fabrikens kapacitet är 1,3 miljoner ton per år.
Även UPM samt de svenska SCA och Södra expanderar. I Indonesien färdigställs en två miljoner tons jättefabrik för Asia Pulp och Paper. Den största anläggningen i Brasilien är Fibrias 1,75 miljoner tons fabrik.
Utöver dessa planeras ett flertal nya massafabriker. I Finland har anläggningarna i Kuopio och Kemijärvi framskridit längst. I Estland har landets första stora massafabriksprojekt kommit i gång. I Uruguay förhandlar UPM som bäst om bygger av en ny fabrik.
I Europa var det genomsnittliga marknadsvärdet för barrmassa enligt UPM cirka nio procent högre under årets början än i fjol. Det är tydligt att det växande utbudet sätter press på priset på såväl barr- som björkmassa under de kommande åren. Skogsbolagen och experter i branschen förutspår dock att marknaden äter upp överskottet rätt snabbt.
Det görs inga investeringar på över en miljard euro utgående från prognoser på kort sikt. Lönsamheten beräknas utgående från kalkyler på lång sikt.
När den planerade överskottskapaciteten har pumpat ut massa på marknaden i ett par år behövs det enligt beräkningarna åter nya fabriker för att tillfredsställa den växande efterfrågan.

Ökad konsumtion i Asien

I bakgrunden ligger prognoser för den växande konsumtionen i Asien och speciellt Kina. Gentrifieringen leder till att konsumtionen av massans slutprodukter som kartong och mjukpapper ökar kraftigt. Även papperskonsumtionen överlag ökar i Asien, till skillnad från Europa och Nordamerika där pappersmarknaden har varit på nedgång redan ett längre tag.
Kartongkonsumtionen ökar världen över på grund av den växande internationella näthandeln och behovet av livsmedelsförpackningar.

En lukrativ verksamhet

För närvarande är massa det viktigaste för finska skogsbolag. Av Stora Ensos operativa rörelseresultat för april-juni stod massan för 17 procent av omsättningen. Motsvarande siffra för UPM var 21 procent. Enheten i vilken UPM:s massafabriker ingår stod för cirka hälften av bolagets jämförbara rörelsevinst.
Metsä Group har inte ännu publicerat sina resultat för april-juni men i januari-mars var framställningen av pappersmassa den mest lukrativa verksamheten även där.
Om kursen för massa börjar gå ner påverkas skogsbolagens resultat kraftigt.
UPM ökade sin jämförbara rörelsevinst för april-juni till 11,0 procent av omsättningen. För Stora Enso var den operativa rörelseresultatsprocenten 8,7. (FNB)

FNB

Mer från SLC