Nya ministern står på odlarnas sida

Helsingfors 28.04.2017, 18:26

Politik

Vi måste satsa på vår livsmedelsexport, slår nya jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) fast. Samtidigt är han mån om att utjämna inkomstfördelningen inom branschen - odlarna bör få mer.
- Aktörerna i branschen har sagt att de vill att kedjan fungerar så att alla som är delaktiga får sin del av det mervärde de producerar. Men hur har det gått? Den bit som går till odlarna har hela tiden blivit mindre, medan handelns hela tiden blivit större, säger Leppä i en intervju med FNB.
Om inte de inblandade själva snart tar ansvar för att åstadkomma en ändring, måste regeringen ingripa.
- Jag förutsätter att livsmedelskedjan nu tar det här på allvar, om inte, så kommer vi att göra någonting.
Sanktionerna gentemot Ryssland och de ryska motsanktionerna har lett till att situationen är väldigt tung för bönderna. Och eftersom han själv är bonde är det en situation han lätt kan sätta sig in i.
- Lite tillspetsat kunde man säga att även vår gård förlorade 60 000 euro om året på en natt. Det är en ganska stor summa.
Svårigheterna gäller såväl kött-, mjölk- som grönsaksproducenterna.
- Alla har pressat produktionen och verksamheten till det yttersta. Man har försökt hitta nya inkomstkällor på många håll.
På hans egen gård sysslar man inte bara med uppfödning av nötkreatur utan också skogsbruk, stuguthyrning och hästuppfödning.

Butikskedjornas varumärken stör marknaden

Butikskedjornas egna varumärken stör marknaden, anser Leppä också. Han säger att kedjornas egna märken skapar orättvisa och obalans i produktionskedjan.
Bland annat drar butikernas varumärken nytta av den produktutveckling som gjorts av andra.
- En aktör kan så där bara nappa åt sig ett koncept och varumärke och via sitt eget varumärke göra samma produkt bara genom att ändra på namnet en aning. Det är allt annat än rättvist,
Den här verksamheten försvagar de ursprungliga varumärkena. Det har negativa konsekvenser framförallt för livsmedelsexporten, ett område han skulle vilja satsa på.
- För i exporten klarar vi oss inte med Pirkka, utan med kända varumärken.
Han är besviken över att handeln bara bryr sig om priset, i stället för att fundera på kvalitetsfrågor.
- Konsumenterna bryr sig i allt högre grad om vad de äter.

Skyndade långsamt

Leppä, 57, är jordbrukare i Pertunmaa i Södra Savolax. Gården Antinmäki har ägts av släkten sedan 1500-talet.
Han har varit aktiv i Centern i flera decennier och valdes in i riksdagen 1999, men fick vänta länge på att få en ministerpost. Takten har varit sävlig även i privatlivet. Han var över 40 då han gifte sig och över 50 då han blev pappa. (FNB)

FNB

Mer från SLC