Nylund och Blomqvist leder SLC

Helsingfors 28.11.2017, 12:28

Ekonomi

Riksdagsledamoten Mats Nylund (SFP) från Pedersöre har valts till ny ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC för år 2018. Han tar över klubban efter Holger Falck från Sibbo.
Ordförandebytet planerades redan för ett år sedan, men sköts upp för att det inte fanns en nyländsk kandidat till ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige. I SLC väljs styrelseordföranden och fullmäktigeordföranden så att den ena kommer från Österbotten och den andra från Nyland.
I dag valdes riksdagsledamoten Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg till fullmäktigeordförande. Han efterträder Stefan Thölix från Korsholm.
SLC valde enhälligt sin nya ledning på förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda i dag.
Thomas Antas från Lappträsk blir ny första vice ordförande för centralstyrelsen.
Till ny första vice ordförande för fullmäktige valdes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland. (FNB)

FNB

Mer från SLC