Nytt matpris hyllar det nordiska köket

SLC - Embla Bild2

Det nya nordiska matpriset, Embla, hyllar det finaste i det nordiska köket; råvaror, mat, produktionsmetoder och de proffs som står bakom maten. Priset har skapats för att dela kunskap och erfarenheter. 

Sex nordiska lantbruksorganisationer, som är en del av Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC, lanserar idag den 14 mars den första gemensamma nordiska mattävlingen någonsin. Det nya nordiska matpriset har fått namnet Embla, som är namnet på den första kvinnan i den nordiska mytologin.

Embla ska bidra till att stärka den gemensamma matidentiteten och -kulturen samt öka intresset för nordisk mat utanför Norden. Det nya nordiska matpriset stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. 

De finländska representanterna i projektets styrgrupp Anni-Mari Syväniemi, matkulturombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Mia Wikström, informatör på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, påminner om att det finns så mycket gott i den nordiska maten. 

– I Norden har vi fantastiskt smakrika och rena råvaror. Dessutom finns det ett stort kunnande och innovationer bland våra matproffs. När vi delar med oss av allt det goda som den nordiska maten har att bjuda på får vi mångfalt tillbaka, säger Wikström.

– Vi har all anledning att vara stolta över de finländska matproducenterna och aktörerna bakom maten. Den finländska maten håller hög standard i internationell jämförelse och vi har en intressant matkultur som vi ska visa upp för våra nordiska vänner. Vi hoppas få in många bidrag till de sju tävlingskategorier från de finländska mataktörerna, säger Syväniemi.

Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgivare vid Nordiska Ministerrådet, framhåller bredden bakom den nya nordiska mattävlingen. 
– Det är en styrka för Embla-prisets identitet och syfte att organisationerna bakom tävlingen representerar den nordiska maten på bred front, säger Fischer-Møller.

Embla-priset kommer att utdelas vart annat år. Första gången sker prisutdelningen i Danmark 2017, där den danska lantbruksorganisationen Landbrug & Fødevarer är värd för priset. I samband med prisutdelningen offentliggörs även värdlandet för Embla 2019. Prisutdelningen i Köpenhamn sker vid det danska miljö- och matministeriets toppmöte ”Better food for more people” i samband med Copenhagen Cooking.

I Embla-mattävlingen kan man tävla i sju kategorier. Till den nordiska tävlingen nomineras ett bidrag till respektive kategori från varje nordiskt land. I varje nordiskt land utser en nationell jury en nominerad per kategori till den nordiska tävlingen. En samnordisk jury kommer i sluttävlingen att utse vilken av de nominerade som vinner Embla-priset i de respektive kategorierna. 

De sju kategorierna till Embla-priset 2017 är: Mathantverkare 2017, Råvaruproducent 2017, Mat till många 2017, Matkommunikatör 2017, Matdestination 2017, Matentreprenör 2017 samt
Mat till barn och unga 2017.

Även Färöarna, Grönland och Åland deltar med egna kandidater i tävlingen. Anmälningar från Åland sker via en separat anmälningsblankett. Nomineringar från dessa områden går direkt till den samnordiska juryn och de nominerade tävlar på samma villkor som nominerade från respektive nordiskt land.

Anmälningstiden till Embla 2017 pågår från den 14 mars till den 17 april 2017. Anmälningsblanketten och ytterligare information om det nordiska matpriset Embla finns på www.emblafoodaward.com

Tilläggsinformation:
– Mia Wikström, informatör, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi
– Anni-Mari Syväniemi, matkulturombudsman, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 050 511 8909 eller anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

Mer från SLC