Nytt rekord för Valmets orderstock

Helsingfors 25.04.2017, 16:05

Ekonomi

Verkstadskoncernen Valmet uppvisar en rekordstor orderstock. Den växte under årets första kvartal med 18 procent jämfört med fjolåret till 2,6 miljarder euro.
Valmet uppger i ett pressmeddelande att den rekordstora orderstocken gett koncernen en bra början på året. Valmet fick nya beställningar på kring en miljard euro under årets tre första månader. I fjol uppgick de nya beställningarna till kring 800 miljoner euro.
Under det senaste året ökade värdet på de ingångna beställningarna till 3,3 miljarder euro. Antalet beställningar ökade i Valmets alla affärsverksamheter.
Koncernens omsättning och resultat ökade en aning. Omsättningen i januari-mars var kring 670 miljoner euro och resultatet före finansieringsposter, skatter och avdrag för immateriella nyttigheter 35 miljoner euro.
Enligt Valmets bedömning kommer resultatet och omsättningen att stiga i år jämfört med 2016. (FNB)

FNB

Mer från SLC