Obefogade brev från Skatteförvaltningen

Helsingfors 06.04.2017, 20:23

Ekonomi

Skatteförvaltningen har skickat tusentals obefogade brev där mottagaren ombeds redovisa för sina mervärdesskatter. Breven har skickats till jordbruksföretagare, skogsägare och näringsidkare.
Breven har skickats till nästan 17 000 personer. Över 5 200 av dem var motiverade, men nästan två tredjedelar skickades av misstag på grund av ett datafel.
- Skatteförvaltningen har rett ut vem som fått de obefogade breven. Vi korrigerar misstaget på eget initiativ så att kunden inte behöver stå i kontakt med oss, säger överinspektör Sami Kinnunen. (FNB)

FNB

Mer från SLC