Odlare får stöd i tilläggsbudgeten

Helsingfors 17.10.2017, 15:17

Politik

Regeringen har fattat beslut om årets tredje tilläggsbudget. Anslag beviljas bland annat till jordbrukare på grund av den svåra skördesituationen. Odlarna får 25 miljoner euro, varav 15 miljoner är nya pengar.
Den förbättrade ekonomin syns på så vis att regeringen nu går in med åtgärder för att svara på behovet av arbetskraft inom teknologibranschen. En summa på 10 miljoner föreslås till fortbildning för högt utbildade. Dessutom ska 30,9 miljoner ges som innovationsstöd för varvsindustrin.
Den nya arenan i Tammerfors ska få 18 miljoner euro som tas ur tipsmedlen åren 2017-2019. Årets andel är sju miljoner.
Budgetförslaget ska presenteras för riksdagen på torsdag.

SLC välkomnar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund välkomnar att regeringen nu styr tilläggsmedel till jordbrukarna för bortfallet som näringen råkar ut för på grund av det regniga och kalla vädret.
- Det är bra att regeringen har insett verkligheten på gårdarna och kommer med en handräckning som kommer aktiva jordbrukare till del, kommenterar SLC:s ordförande Holger Falck i ett pressmeddelande.
Han tillägger att medlen även i praktiken bör betalas ut till jordbrukarna så snabbt som möjligt. (FNB)

FNB

Mer från SLC