Ökad avverkning kan ge Finland extra saltad räkning

Bryssel 11.07.2017, 18:53

Politik

Betänkandet från EU-parlamentets miljöutskott om hur kolsänkorna ska räknas ut är en klar förlust för Finland.
Ett ofördelaktigt räknesätt kan leda till att Finland tvingas köpa kvoter för kolsänkor av andra EU-länder om man i Finland utökar avverkningarna som planerat.
Miljöutskottet utgår i sitt betänkande på tisdagen från att utvecklingen av skogsvolymen jämförs med situationen 2000-2012. De finländska parlamentsledamöterna försökte förhindra att så gammal information används som jämförelse, men försöket föll i utskottets omröstning med 38-29.
Miljöutskottsmedlemmen, EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP), träffade miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i Björneborg genast på tisdagen. Meningen var att de skulle komma överens om att fortsätta lobba.
- Om det hade varit fem röster i andra riktningen skulle slutresultatet ha varit ett annat. Vi väntar oss att det ska gå att vända, sade Torvalds till FNB.
Hela EU-parlamentet röstar i frågan i höst varefter EU-rådet börjar förhandla med kommissionen.

Smittar osäkerheten av sig på bioprojekten?

Finland kommer inom ramen för bioekonomin att utöka avverkningen avsevärt de kommande åren. Avverkningen av stamved beräknas öka till cirka 80 miljoner kubikmeter från dagens kring 65 miljoner om året.
Det finns mycket skog i vårt land men avverkningarna ser illa ut i EU:s beräkningar om de jämförs med utvecklingen av skogsvolymen historiskt sett.
Regeringen har bedömt att en ökad avverkning fram till 2030 skulle halvera kolsänkan jämfört med dagens läge.
Skogarna skulle ändå utgöra en kolsänka och därför tycker regeringen att det är orimligt att Finland skulle tvingas köpa kvoter av EU-länder som kanske inte ens har så mycket skog.
Lantbrukarcentralen MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi tycker betänkandet är en klar förlust för Finland.
- Det krävs mer arbete för att man i Bryssel ska förstå finskt skogsbruk bättre, säger Sahi.
Han säger att även bolagen märker osäkerheten kring tillvaratagandet av skogarna.
- De här är politiska risker som också påverkar bolagens investeringsvilja.
Annan lagstiftning, som kan påverka Finlands bioprojekt, bereds också på EU-nivå just nu. Lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biomassa är minst lika viktig för bioprojekten i Finland som kolsänkekalkylerna. Den bestämmer vad för slags virke eller flis man kan använda i produktionen av biomassa. (FNB)


Fakta: Skogen kan ge Finland lättnader i utsläppsminskningen

- Nästan alla världens länder har i klimatuppgörelsen i Paris förbundit sig vid att minska utsläppen. Målet är att begränsa den globala temperaturhöjningen till klart under två grader Celsius fram till 2100.
- EU-länderna har kommit överens om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030. Jämförelseåret är 1990.
- EU har ett system med utsläppsrätter för att minska utsläppen.
- Utsläppen ska minskas även i trafiken, uppvärmningen, avfallshanteringen och jordbruket. För Finlands del har EU-kommissionen föreslagit att 39 procent av utsläppsminskningsplikten skulle komma från den här sektorn, som står utanför utsläppshandeln.
- Målet hör till de tuffaste i EU. Finland hoppas på flexibilitet tack vare stora skogar och deras kolsänka.
- I beräkningar om markanvändningen i Finland kan det gå galet på grund av växande avverkning eftersom utvecklingen av skogsarealen jämförs med historiska uppgifter. (FNB)

FNB

Mer från SLC