Om EU:s förordning om ekologisk produktion togs beslut i Bryssel

Särskilda jordbrukskommittén godkände i dag förslaget till EU:s nya förordning om ekologisk produktion med kvalificerad majoritet. Finland motsatte sig beslutet eftersom Finland ansåg att kompromissförslaget inte var tillfredsställande med tanke på t.ex. växthusproduktionen.

Andra problematiska frågor för Finland handlade om bl.a. kraven på detaljhandeln att övervaka oförpackade produkter och reglerna om användningen och produktionen av utsäde. Den nya förordningen begränsar också betesgång för andra djur än ekodjur på ekologiskt odlade åkrar.

– Finlands viktigaste mål i den europeiska jordbrukspolitiken är att minska jordbrukarnas och hela livsmedelskedjans administrativa arbete och göra reglerna tydligare. Den nya förordningen bidrar emellertid inte till dessa mål utan medför nya kostnader utan några större fördelar, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Men det är dock möjligt att tillämpa en mer riskbaserad övervakning än i dagsläget, vilket kommer att minska antalet besök på gårdar som tidigare inte haft några problem.  

Förslaget som särskilda jordbrukskommittén behandlade fick en kvalificerad majoritet. Även Tjeckien, Österrike, Cypern, Lettland och Slovakien motsatte sig beslutet. Tyskland, Belgien och Ungern röstade blankt.

Den nya förordningen är resultat av en lång process. Kommissionens förslag till förordning togs upp till behandling redan våren 2014. Förhandlingarna med Europaparlamentet tog ovanligt länge i anspråk.

Förordningen börjar tillämpas den 1 januari 2021. Kraven på djurstallar är t.ex. en fråga som EU måste avgöra i detalj vid den fortsatta behandlingen.

– Nu måste vi arbeta vidare för att dessa detaljer ska bli så bra möjligt för vår ekobransch, säger Leppä. 

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 40 751 8407
Tero Tolonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 521 5384
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Mer från SLC