Oro bland brittiska lantbruksproducenter efter brexit

London 03.03.2017, 10:30

Ekonomi

Storbritanniens planerade utträde ur EU skapar oro också bland brittiska lantbruksföretagare. Den lilla men ändå betydande lantbrukssektorn är i dag beroende av utländsk arbetskraft samt EU:s lantbruksstöd.
Men trots det ses brexit också som en möjlighet. Bland annat Maurig Raymond som är ordförande för de brittiska lantbrukarnas intresseorganisation NFU tror att brexit erbjuder "en stor möjlighet för lantbruket". Men samtidigt varnar han för att behovet av att få arbetskraft från andra länder inte försvinner någonstans.
Också Dieter Helm som är ekonom på Oxford University ser brexit som en möjlighet.
- Brexit erbjuder en enastående möjlighet att nolla lantbrukspolitiken, säger han.
Helm motiverar sin åsikt med att Europas gemensamma lantbrukspolitik enligt hans åsikt har varit dyr och den har också sina avigsidor. Han nämner bland annat att få har kunnat påverka sina nettoresultat, kostnaderna har varit höga för konsumenterna och marken utnyttjas ineffektivt.

Importerad arbetskraft behövs

Enligt de senaste statistikuppgifterna från 2014 kommer sex procent av de som jobbar inom lantbrukssektorn i Storbritannien från något annat land. Det brittiska lantbruket sysselsätter uppskattningsvis 480 000 personer. Arbetare från andra länder behövs speciellt under skördetiden.
Stöden från EU spelar en ännu större roll, 2015 fick de brittiska lantbrukarna drygt tre miljarder euro i EU-stöd, vilket motsvarar cirka 55 procent av deras totala inkomster. Enligt konsultbolaget Agra Europe kan nio av tio brittiska gårdar tvingas sätta lapp på luckan utan stöd.
För att hjälpa lantbrukssektorn med övergången till tiden efter brexit har premiärminister Theresa Mays regering lovat att Storbritannien fortsätter att betala ut stöden åtminstone till 2020. (FNB-AFP)

FNB

Mer från SLC