ÖSP kräver att statsmakten genom lagstiftning stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan.

Producentpriset på inhemska grönsaker är idag långt under lönsamhetsnivån och många odlare befinner sig i en djup ekonomisk kris. För att kunna bevara den finländska växthusproduktionen måste alla aktörer ta sitt ansvar. I början av året sänkte handeln konsumentpriserna på ett flertal grönsaker som en följd av sin billighetskampanj. Man bedyrade att sänkningen skulle täckas med att minska på sina egna marginaler och producenterna skulle inte drabbas. Nu tyder dock allt på att producenterna är den länk i livsmedelskedjan som får stå för notan direkt det förekommer obalans på marknaden. 

ÖSP förespråkar rättvis handel med våra rena och högkvalitativa livsmedel. Det här betyder att alla parter i kedjan, också producenten, ska ha möjlighet till lönsam verksamhet. Handeln har ett centralt ansvar för att rättvis handel ska fungera. Om handeln inte villig att ta ansvar för det, behöver vi lagstiftningsåtgärder för att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen. 

Österbottens svenska producentförbund r.f. 

Johanna Smith
Ordförande för ÖSP: s trädgårdsutskott
Tfn 041 465 1094

Tomas Långgård
Förbundsordförande
Tfn 050 555 3646

Mer från SLC