ÖSP: Regeringen, ta tillbaka skärpningen av bränsleskatten och LFA-beskärningen!

ÖSP:s förbundsstyrelse är djupt oroade över det prekära läget med årets skördearbete. Att regeringen samtidigt påför lantbruket nya kostnader rimmar illa. Därför kräver ÖSP att regeringen återtar beslutet om att skärpa bränsleskatten och tar tillbaka den aviserade beskärningen i kompensationsersättningen (LFA).

Efter en kall och solfattig sommar har den senaste månadens ostadiga väder och regn föranlett stora bekymmer på gårdarna med att få skörden bärgad.  

– Trots att vi är inne i oktober är ännu en väsentlig del av skörden obärgad, kvaliteten har försämrats och kostnaderna med skörden skjuter i höjden. De norra delarna av landskapet har dessutom två besvärliga odlingssäsonger bakom sig. För många är situationen nu ytterst allvarlig, säger Niclas Sjöskog, vice ordförande.

Nils Torvalds och Mats Nylund kom förra veckan med ett välkommet uttalande om att de kommande skördeskadorna måste ersättas. Detta kräver dock ett beslut på EU-nivå och minister Leppä förde fram Finlands syn på saken i måndags under mötet med EU:s jordbruksministrar.

Förutom detta anser ÖSP att regeringen ska backa från sina planerade nedskärningar och skattehöjningar för näringen, som man aviserat om i sitt budgetförslag för 2018. I regeringsprogrammet fästs stor vikt vid att regeringen ska förbättra lönsamheten och likviditeten inom matproduktionen, ÖSP efterlyser nu konkreta åtgärder för detta.  

– Regeringen har i sitt program deklarerat att ”inga skyldigheter som ger upphov till nya kostnader ska införas under regeringsperioden”. Den aviserade höjningen av bränsleskatten går precis i motsatt riktning, påpekar Tomas Långgård, förbundsordförande. 

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård, förbundsordförande, Österbottens Svenska Producentförbund r.f.
tel. 050 555 3646
Niclas Sjöskog, vice ordförande, Österbottens Svenska Producentförbund r.f.
tel. 040 551 0087

Mer från SLC