ÖSP: Slapphänta myndigheter

I helgen nåddes vi av nyheten om en stor korruptionsskandal inom den brasilianska köttindustrin. Evira var snabbt ute med att försäkra att konsumenterna inte behöver vara oroliga. Igår, måndag 20.3, kom nyheten att det har importerats kött till Finland från de fabriker som är inblandade i köttskandalen i Brasilien. Från ÖSP ställer vi oss frågan var Eviras ansvar finns då de gör dylika uttalanden? Hur kan en myndighet som ställer rigorösa krav på landets egna producenter, uttala sig om att affärer och restauranger ”säkert gör sig av med alla suspekta produkter”? 

Vi motsätter oss inte kontroller av den inhemska produktionen, utan snarare det faktum att det tycks gälla olika regler när det kommer till importkött. I och med att Evira inte kan vara fysiskt på plats där importkött produceras, borde man istället vara noggrann med att ta prover på det som importeras. 

Ett annat exempel där våra myndigheter inte ser till varken producentens eller konsumentens bästa kan vi se i jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter, där det ska bli tillåtet att märka upp produkterna med endast EU eller non-EU på förpackningarna. Vi ser nu med köttskandalen i Brasilien hur viktigt det skulle vara att det finns utmärkt ursprungslandet på produkten. Konsumenten förtjänar att få denna information för att kunna välja säkra och rena produkter. 

ÖSP uppmanar konsumenterna att fråga efter köttets ursprung. Märket Gott från Finland visar att köttet är producerat enligt finländska höga djurskyddskrav. Vi vill påminna om att inhemskt kött är av förstklassig kvalitet och bland det renaste i hela världen, kombinerat med en hög spårbarhet i livsmedelskedjan. 

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård
050 5553646

Madelene Lindqvist
050 5457372

Styrelsen
Österbottens svenska producentförbund r.f.

Mer från SLC