ÖSP: Tomas Långgård fortsätter leda Österbottens svenska producentförbund r.f.

SLC - Tomas Langgard Ml Liten

ÖSP har idag den 18.12.2017 på sitt höstmöte i Vörå återvalt Tomas Långgård (Malax) enhälligt till förbundets ordförande för år 2018 och Niclas Sjöskog (Purmo) fortsätter som förbundets viceordförande.

De styrelseledamöter som var i tur att avgå återvaldes för en ny treårig mandatperiod. Johanna Nyman (Kvevlax) med ersättare Eivor Finne (Solf) och Bjarne Mara (Korsholms södra) med ersättare Kjell Nyström (Malax).

Johanna Smith (Yttermark) har meddelat att hon önskar bli ersatt under pågående mandatperiod av den orsaken att Smith har valts till ordinarie ledamot i SLCs centralstyrelse. Höstmötet valde Stefan Gulin (Yttermark) till ny ordinarie medlem för kvarvarande mandatperiod med Joakim Strand (Närpes Trädgård) som ersättare.

Mer från SLC