ÖSP: Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!

Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!

S-gruppens billighetskampanj har tagits emot med stor oro bland jordbrukarleden. 

- Producenterna är mycket oroliga över de stora prissänkningarna, speciellt på grönsakssidan, konstaterar ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård.

Producentorganisationerna kommer att följa upp handelns agerande och producentprisens utveckling. Handeln har lovat ta sänkningen från deras egna marginaler och ÖSP utgår från att handeln håller sitt löfte. Tyvärr har erfarenheter av tidigare billighetskampanjer visat att producenterna i praktiken stått för notan. Producentpriserna på bland annat potatis, ägg, spannmål och svinkött hör redan till de lägsta i hela EU. Risken är stor att S-gruppen kommer att överföra prissänkningen till nästa led i livsmedelskedjan. 

- Vi har inget emot lägre matpriser, men producenterna behöver sådana producentpriser som tryggar en lönsam verksamhet för att vi även i framtiden ska kunna producera världens renaste och bästa råvaror, konstaterar Långgård.

Jordbruket och livsmedelsindustrin är en stor sysselsättare och i dagens ekonomiska läge behövs alla arbetsplatser i landet. I stället för att agera ensamt och i förlängningen äventyra hela landets matproduktion och 300 000 arbetsplatser borde handeln samarbeta med producenterna vid planering av sina kampanjer.

Produktionen, av speciellt grönsaker, är säsongbetonad och det finns tidpunkter under året när en kampanj med medföljande större efterfrågan skulle gagna alla parter. I stället tenderar handeln importera motsvarande produkter inför den inhemska högsäsongen och därmed rubba prisbilden på marknaden för att pressa priserna.
Producenterna vill producera råvaror i världsklass och vi behöver handeln för att få ut våra produkter till konsumenterna. För att skapa en smidigare matkedja efterlyser vi ett närmare och långsiktigt samarbete med handeln.

Förbundsstyrelsen ÖSP

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård
förbundsordförande ÖSP
050 555 3646

Jan-Ove Nyman
verksamhetsledare ÖSP
045 129 4427

Mer från SLC