ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott: Använd inhemsk spannmål istället för import!

SLC - Foderkorn 2 Mw

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott kan konstatera att vi inte har en fungerande spannmålsmarknad i Finland när Lantmännen Agro importerar 3 000 ton korn till Vasa i ett läge där det inhemska utbudet är helt tillräckligt för att uppfylla efterfrågan på den inhemska marknaden.  

Priset på korn och spannmål underskrider idag produktionskostnaderna. I ett sådant läge pressar importen ytterligare den lokala prisnivån i Finland och håller spannmålspriserna på en konstgjort låg nivå. Det försvårar ytterligare den svåra situation gårdarna befinner sig denna odlingssäsong då 10 procent av arealen i Finland har blivit oskördad och torkningskostnaderna har skjutit i höjden på grund av den regniga hösten. 

Enligt beräkningar blir dessutom importen dyr om man utgår från normal inhemsk ren spannmålskvalitet, cirka 170 euro per ton fritt i hamnen, samtidigt som man håller sin prisnotering oförändrad på 137 euro per ton på den inhemska marknaden. Skulle Lantmännen Agro höjt sitt pris till 170 euro per ton skulle man lätt fått ihop den önskade mängden på den inhemska marknaden.

Med ett dylikt pris kan anskaffningsområdet vara betydligt större. Producentorganisationen har beredskap att snabbt hjälpa till att lösa dylika behov av spannmålsråvara på ett inhemskt hållbart sätt, så att liknande situationer som denna kan undvikas.

Tilläggsinformation:

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC: 
Bengt Nyman, spannmålsutskottets ordförande, SLC, tel. 0500 348 185
Rikard Korkman, ombudsman, SLC, tel. 040 518 9297

Österbottens svenska producentförbund ÖSP:
Martin Edman, spannmålsutskottets ordförande, ÖSP, tel. 050 557 4834
Fredrik Grannas, ombudsman, ÖSP, tel. 050 358 0198

Mer från SLC