Överraskande höga nanopartikelhalter på vissa arbetsplatser

Heta arbetsskeden ökar halten

Tammerfors 18.04.2017, 15:07

Inrikes

På arbetsplatserna har man ännu inte vaknat till den eventuella risk som nanopartiklar kan utgöra, trots att man befarar att de på olika sätt kan vara skadliga för hälsan.
Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet här uppmätt höga partikelhalter särskilt i arbetsskeden där man använder sig av höga temperaturer.
- Diskussionen om nanopartiklar har fokuserat på nanomaterial som produceras industriellt trots att nanopartiklar förekommer också på vanliga arbetsplatser, säger specialforskare Anna-Kaisa Viitanen på Arbetshälsoinstitutet.
Man mätte partikelhalten på bland annat två verkstäder och ett bageri. Under TIG-svetsning steg partikelhalten till 110 000 - 350 000 partiklar per kubikcentimeter luft. Mätningarna gjordes i närheten av arbetarnas andningszon men utanför andningsskydden. I bageriet var halten av partiklar 80 000 - 100 000 medan man gräddade varorna.
Partikelsiffrorna utgör medeltal för en arbetsdag. Under vissa arbetsmoment kan halterna vara mycket högre. Arbetshälsoinstitutets målnivå för industriellt producerade nanopartiklar är under 40 000 per kubikcentimeter luft.
På en damfrisering steg partikelhalten en aning under färgning av håret. Små mängder uppmättes under tillverkning av MDF-dörrar och mekanisk slipning av stål.

Partiklar frigörs också under kopiering

De arbetsplatser man utsätts mest för nanopartiklar på är de där man använder ugnar, förbrännings- och elmotorer eller värmeanordningar. Arbetet kan vara svetsning, metallgjutning, slipning eller maskinbearbetning. Det kan frigöras nanopartiklar även vid mattillverkning, från kopieringsmaskiner samt laser- och 3D-printrar.
- På arbetsplatserna kan man fästa uppmärksamhet vid nanopartiklarna i samband med sin egen riskbedömning, eller när arbetshälsan gör en utredning på arbetsplatsen.
Förut har man inte kunnat mäta partiklarna på en arbetsplats eftersom det inte funnits instrument för det men nu har det kommit ut några mätinstrument på marknaden. Man kan skydda sig mot nanopartiklar på samma sätt som mot fint damm.
Nanopartiklarna kan tränga sig djupt in i lungorna. Partiklarna misstänks vara kopplade med sjukdomar i luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar. (FNB)

FNB

Mer från SLC