Övervakad produktion

S:t Michel 07.01.2017, 10:35

Inrikes

- Naturenlig uppsamling är en form av övervakad produktion som följer EU-förordningar.
- Områden där man inte använt kemisk gödsel eller växtskyddsmedel som är förbjudna inom den ekologiska skogsskötseln inom de senaste tre åren kan beviljas ekocertifikat.
- Närings-, trafik- och miljöcentralerna godkänner och övervakar de naturenliga uppsamlingsområdena. Övervakningsavgifterna är cirka 200 euro om året.
- Den vanliga allemansrätten gäller på de naturenliga uppsamlingsområdena. (FNB)

FNB

Mer från SLC