Pappersbranschens förhandlingar fortsätter

Helsingfors 02.10.2017, 16:37

Ekonomi

Skogsindustrins och Pappersförbundets förhandlare har träffats på nytt efter att kollektivförhandlingarna mellan parterna avbröts för över en vecka sedan, uppger Pappersförbundet.
Pappersförbundets styrelse ska samlas på fredag för att diskutera förhandlingsläget.
Det nuvarande kollektivavtalet löpte ut på lördagen, men innehållet förblir i kraft så länge som förhandlingarna fortsätter.
Arbetsgivaren vill att det nya avtalet ska göra det enklare att bland annat ta in utomstående arbetskraft. Skogsindustrin anser att det behövs strukturella reformer eftersom efterfrågan på papper minskar och det råder överproduktion i Europa.
Pappersförbundet ställer sig frågande till arbetsgivarens vilja att försvaga anställningsförhållandena i en situation där konkurrenskraftiga fabriker körs med full effekt. (FNB)

FNB

Mer från SLC