Plastpartiklar gör fiskar slöa

Stockholm 27.09.2017, 08:40

Utrikes

Fiskar som får i sig ytterst små plastpartiklar äter långsammare, rör sig mindre och blir mindre nyfikna. Forskarna, som oroas av resultaten, ska nu gå vidare med fler studier.
Riktigt små plastbitar påverkar fiskar betydligt mer än lite större bitar.
Den slutsatsen drar forskare vid Lunds universitet efter att ha matat vildfångade rudor med zooplankton som innehåller plastbitar i storleksordningen 50 nanometer i diameter. Plastbitarna ansamlas i fiskarnas hjärnor, något som påverkar deras beteende.
Storleken avgör

- De äter långsammare, rör sig mindre och blir mindre nyfikna, jämfört med kontrollfiskarna, säger Tommy Cedervall, docent vid den kemiska institutionen vid Lunds universitet.
Lite större plastbitar, i storleksordningen 180 nanometer, påverkar fiskarna inte alls lika mycket, berättar Tommy Cedervall.
- Båda är väldigt små, men effekten blir inte alls densamma med de lite större bitarna, säger han.
Den aktuella studien, som publiceras i Scientific Reports, är den första som visar att plastpartiklar i nanostorlek kan ansamlas i fiskars hjärnor. Experimenten har dock endast utförts i laboratoriemiljö. Om samma sak sker i haven eller om förändringarna påverkar fiskarna negativt är det ingen som vet.
Konkurrens

- Eftersom fiskar lever i en väldigt konkurrensutsatt miljö är det högst sannolikt att det här inte är bra för fiskarna. Men i dagsläget vet vi inte, varför vi nu ska gå vidare med fler studier, säger Tommy Cedervall.
Forskarna vet heller inte om så här små plastpartiklar finns i haven och, i så fall, hur vanliga de är.
- Det är ingen som har letat efter så här små bitar ännu. Plast bryts dock ner, även om det går långsamt, så det är rimligt att tro att nedbrytningen fortsätter ner till den här storleken. Men om vi har tur är det inte så, säger Tommy Cedervall. (FNB-TT-Johan Nilsson)

Fakta: Bryts ner i naturen

Beräkningar visar att cirka tio procent av all plast som tillverkas i slutändan hamnar i haven. Detta har medfört att en stor del av globala marina skräpet är just plastavfall.
Så kallade mikroplaster är ett samlingsnamn för små, små plastfragment (1 nanometer till 5 millimeter stora). De mikroplaster som hittats i världshaven, men även i sötvattensystem, har olika ursprung.
Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs, eller när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt utan plasten blir skräp som successivt bryts ned till mindre och mindre bitar i naturen.
Det finns också plast som från början tillverkas som små pellets eller korn. (FNB-TT)

Källa: Lunds universitet och Naturvårdsverket.

FNB-TT-Johan Nilsson

FNB

Mer från SLC