Pressinbjudan från SLC Nyland: Paneldebatt på SLC Nylands vårmöte 11.4

Till media                                                                
Fritt för publicering                                                                            

Paneldebatt på SLC Nylands vårmöte 11.4:
Djurskydd inom lantbruket –hur går etik och ekonomi ihop inom husdjursproduktionen?  

På tisdag (11.4) hålls SLC Nylands vårmöte i Liljendal. Som avslutning på mötet hålls en paneldebatt om djurskydd och om hur etik och ekonomi går ihop inom husdjursproduktionen. En förnyelse av djurskyddslagen är ju aktuell, samtidigt som djurproducenterna är hårt pressade av dålig lönsamhet, och regeringen Sipilä har lovat att inte påföra jordbruket nya kostnader. Som moderator för debatten fungerar stadsveterinär Peter Flittner från Lovisa. I panelen sitter Anna Valros, professor i djurvälfärd vid HU, jurist Mikaela Strömberg, SLC, mjölkproducent Jesse Mårtenson, Mörskom och vd Peter Westerholm, Pajuniemi (och styrelseledamot i Lihakeskusliitto ry). 

Förbundsordförande Thomas Blomqvist tar i sitt öppningsanförande även upp förestående personval inom organisationen. På mötet behandlas två motioner från Sjundeå landsbygdsförening, om oskälig fastighetsskatt på produktionsbyggnader och behovet av information om lantbruket till allmänheten. Dessutom behandlas stadgeenliga frågor, bl.a. årsberättelse och bokslut för 2016. Susann Rabb från LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” redogör för hur man kan gå vidare i en svår situation och vilken hjälp man kan få. SLC:s ordförande Holger Falck inleder den lantbrukspolitiska diskussionen och presenterar bl.a. SLC:s preliminära målsättningar för EU:s framtida jordbrukspolitik. 

Välkomna till SLC Nylands vårmöte!

Programmet bifogat.

Tilläggsuppgifter:

Bjarne Westerlund                                                                                                  
Verksamhetsledare SLC Nyland                                                      
Tel. 040 5037188                                                                                                     
bjarne.westerlund@slc.fi                                                                   

Mer från SLC