PRESSINBJUDAN: MTK, SLC och livsmedelsföretag startar elektronisk spannmålshandelsplats

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Atria, HKScan, Raisio, Agrox, Valio och Altia har beslutat att starta en elektronisk plattform för spannmålshandel. Avsikten är att effektivera och utveckla spannmålshandeln i Finland. Den elektroniska handelsplatsen förverkligas av FPI Partners.

Medias representanter inbjuds till presskonferens torsdagen den 21 september kl. 10.00–11.30 på MTK, Simonsgatan 6 i Helsingfors, där aktörerna informerar om projektet. Morgonkaffe serveras från och med kl. 9.30. 

Program (på finska):
• Sähköinen viljakauppapaikka maatalouden digitalisaation vauhdittajana, 
verksamhetsledare Antti Sahi, MTK.
• Mitä hyötyjä kauppapaikka tuo viljelijälle, 
ordförande för MTK:s spannmålsutskott, jordbrukare Esa Similä
• Mitä hyötyjä kauppapaikka tuo elintarvike- ja rehuyritykselle, 
VD Perttu Eerola, Raisioagro. 

Vi ber om förhandsanmälningar till presskonferensen senast onsdagen den 20 september kl. 12:
https://www.lyyti.in/Viljatori_tiedotustilaisuus
 
Tilläggsinformation:
SLC:s ordförande Holger Falck, 050 555 3711  
SLC:s informatör Mia Wikström, 050 355 3213 

Mer från SLC