Pressinbjudan: SLC & MTK ordnar diskussionstillfället Växande träd binder kol må 4.9 kl. 11

SLC - Slc Mtk Skogsagarna Logo

Måndagen den 4 september ordnar SLC och MTK diskussionstillfället Växande träd binder kol om aktuella skogsfrågor i Börssalen, Fabiansgatan 14 i Helsingfors. Frågor som bland annat diskuteras är: Begränsar EU utvecklingen av Finlands skogssektor och våra möjligheter att binda kol? Vad tänker landets regering göra? 

Till diskussionstillfället, som redan har över 200 anmälda deltagare, har inbjudits förutom skogsägare även skogssektorns aktörer och beslutsfattare: forskare, industri, MEP:ar, riksdagsgruppernas ordförande, löntagare samt Finlands regering för att svara på hur utvecklingen av Finlands skogsbruk ska tryggas. Medias representanter inbjuds att följa med diskussionstillfället där bl.a. miljöminister Kimmo Tiilikainen framför statsrådets hälsning och Europaparlamentariker Nils Torvalds håller ett kommentasanförande.

Tidpunkt: Måndagen den 4 september 2017 kl. 11.00-14.30

Plats: Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors

PROGRAM:

11.00                 Älgsoppslunch 

12.00–14.30     Diskussion under rubriken Växande träd binder kol

• Diskussionstillfällets öppning, ordförande Juha Marttila, MTK
• SLC:s hälsning, ordförande Holger Falck
• Statsrådets hälsning, miljöminister Kimmo Tiilikainen
• Finlands skogar och diskussionen om kolsänkor, direktör Taneli Kollström, LUKE
• Kommentarsanföranden
         • MEP Nils Torvalds
         • Ahti Fagerblom, Skogsindustrin rf
• Diskussion och frågor
• Tillfället avslutas, ordförande Mikko Tiirola, MTK:s skogsdirektion 

Som konferencier för diskussionen fungerar Jouni Kemppainen, chefredaktör för Maaseudun Tulevaisuus.

I samband med seminariet delar MTK och skogsvårdsföreningarna även ut granplantor kl. 11.30–14.30 i hörnet av Fabiansgatan och Norra esplanaden i Helsingfors. 

Välkommen!

Anmälan: https://www.lyyti.in/Kasvava_puu_sitoo_hiilta__metsatilaisuus_2297 

Tilläggsinformation:
Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande samt ordförande för SLC:s skogsutskott, tel. 040 777 6284
Stefan Borgman, SLC:s skogsexpert, tel. 040 158 8815

Vid praktiska frågor, kontakta Mia Wikström, SLC:s informatör, tel. 050 355 3213

Mer från SLC