PRESSINBJUDAN: Världens bönder samlas till WFO:s (World Farmers' Organisation) generalförsamling i Helsingfors 12–15.6

Organisationen för världens bönder WFO (World Farmers’ Organisation) håller generalförsamling 12-15 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors. Vid mötet antas organisationens strategi för åren 2018-2028. Tyngdpunktsområden för mötet är livsmedelstrygghet, klimatförändringen, producenternas position i matkedjan och internationell handelspolitik.

I mötet deltar producentorganisationernas ledning från olika delar av världen samt sakkunniga från internationella organisationer och institutioner. Generalförsamlingen väljer även ordförande för WFO. 

Som värdar för mötet står MTK, SLC och Pellervo, som en del av jubileumsåret för MTK 100 och Finland 100.

Vi inbjuder medias representanter att följa med generalförsamlingen under mötets alla dagar. WFO ordnar presskonferenser på Finlandiahuset tisdagen den 13.6 kl. 13.30, då WFO:s nyvalda ordförande presenterar sig på en presslunch, och onsdagen den 14.6 kl. 11.00, då WFO:s färska linjedragningar om bl.a. stävjandet av klimatförändringen samt livsmedelstrygghet presenteras. Medias representanter är även välkomna med på gårds- och företagsbesök torsdagen den 15.6

Deltagandet i generalförsamlingen och presstillfällena förutsätter ackreditering i förväg. De anmälda får e-postledes tilläggsinformation inför evenemanget. Mötets huvudspråk är engelska och mötet tolkas till finska.

Ackreditering till generalförsamlingen och anmälan till evenemangen: https://www.lyyti.fi/reg/WFO_yleiskokous 

Varmt välkommen!

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Sällskapet Pellervo

Tilläggsinformation:

Informatör Mia Wikström, SLC, 050 355 3213
Direktör Seppo Kallio, MTK, 040 751 1178
Producent Bettina Lindfors, MTK 100 –jubileumsåret, internationella evenemang, WFO, 040 920 9810
Mera information om WFO:s generalförsamling i Helsingfors: http://www.wfo-oma.com/GA2017  

Mer från SLC