Producenterna tror på intressetopp för insekter

Helsingfors 23.09.2017, 04:04

Inrikes

Jord- och skogsbruksministeriets beslut att tillåta insektsodling och försäljning av insekter som människoföda har skjutsat branschen in i ett nytt läge.
Efterfrågan kommer i början att komma från företag som vill köpa insekter för att mala dem.
- Till en början blir det säkert en intressetopp. Det är svårt att förutse vilken nivå efterfrågan kommer att stabilisera sig på, säger Lauri Jyllilä, som grundat företaget Finsect.
Det finns tills vidare en handfull insektsproducenter i Finland. Finsect har sex producenter och Entocube fem.
Finsect tror att dess producenter kommer att fördubbla sin produktion på ett halvår. Entocube har mer än 30 odlare på sin väntelista.
- Tillståndsfrågan var en flaskhals. Nu har insektsbranschen saken i egna händer. Insektsnäringen får en möjlighet att växa kontrollerat, säger Entocubes grundare Robert Nemlander.
Evira har i all tysthet berett tillståndsprocessen och har kallat in företagare i branschen för att höra deras åsikter. De noggrannare villkoren i tillståndet väntas klarna inom slutet av det här året.
- Jag tror att vissa producenter kommer att ha sina utrymmen nästa år i sådant skick att de kan odla insekter på heltid, säger Jyllilä. (FNB)FNB

Mer från SLC