PTT-enkät: Finländarna positiva till miljövänliga produkter

Helsingfors 14.02.2017, 09:23

Ekonomi

Finländarna ser positivt på miljövänliga och inhemska produkter, visar en enkät från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT).
Men i köpbesluten märks de positiva attityderna bara delvis. Enligt PTT skulle man kunna påverka konsumtionsbeteendet till exempel genom att påverka priserna och göra produkterna mera kända. Att enbart informera eller genomföra attitydkampanjer är inte i sig speciellt effektivt.
Undersökningen handlade om attityderna till bioekonomi. Över 3 600 personer svarade. När det gällde vissa bioekonomiprodukter blev det tydligt att vetskapen om tillgång och pris var dålig. Man fäster inte heller alltid så mycket uppmärksamhet vid köpvalen.
Enligt PTT kan finländarna på basis av enkätsvaren delas in i tre konsumentgrupper. 39 procent är miljömedvetna, 39 procent betonar främst det inhemska och ekonomin, medan 22 procent är prismedvetna och anti-miljö. Den sistnämnda gruppen väljer produkter främst utifrån priset och anser ofta att de miljövänliga produkterna är av dålig kvalitet. (FNB)

FNB

Mer från SLC