PTT förutspår: Massa- och kartongexporten ökar

Helsingfors 05.10.2017, 10:33

Ekonomi

Nya investeringar kommer att påverka skogssektorns produktion stort i år och nästa år, förutspår Pellervo ekonomisk forskning PTT.
För massaexportens del kommer tillväxten nästa år att vara särskilt stor när Metsä Groups massafabrik i Äänekoski når full drift. Även utvidgningen av UPM:s fabrik i Kymi ökar exporten.
Finlands massaexport växer i år med 4-5 procent och nästa år med 15-17 procent. Det ökade utbudet och en starkare euro jämfört med dollarn sänker ändå Finlands exportpris nästa år.
I och med investeringar kommer även exporten av kartong att öka i år.
Pappersproduktionen och -exporten sjunker både i år och nästa år, uppger PTT. Pappersindustrin kommer ända att bidra med kring 35 procent av den finländska skogsindustrins exportinkomster.
Dessutom fortsätter exporten av sågvaror att öka. I fjol slog sågvaruexporten rekord. (FNB)

FNB

Mer från SLC