Rådet för jordbruk och fiske ska behandla reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 6 mars 2017 för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter år 2020. Medlemsländerna ger sin preliminära syn på den kommande reformens tyngdpunkter och riktlinjer. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
Finland strävar efter en gemensam jordbrukspolitik som är såväl kraftig som enklare än i nuläget och som gör det möjligt att bedriva jordbruk och bevara landsbygdens livskraft inom hela EU. Den pågående finansieringsperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken löper ut år 2020. Arbetet med att bereda den nya perioden har nu startat. 

Den 2 februari 2017 inledde kommissionen ett för alla öppet samråd om den framtida jordbrukspolitiken. Samrådet löper över 12 veckor. Efter analysen av svaren ger kommissionen ett meddelande om de nya riktlinjerna, vilket förväntas ske i slutet av år 2017. Förslag till förordningar väntas vara färdiga våren 2018.
Rådet ska också diskutera frågor som gäller bl.a. jordbrukarens bättre ställning i livsmedelskedjan, arbetet i EU-forumet för djurens välbefinnande och verkställighet av produktionskopplade stöd.

En flerårig plan för fiske efter sardiner och ansjovis i Adriatiska havet står också på rådets agenda. Ett förslag från kommissionen om att garantera ett hållbart fiske enligt principerna för den gemensamma fiskeripolitiken presenteras för rådet. Förslaget påverkar inte Finlands fiskemöjligheter. 

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Mer från SLC