Regeringen försöker förbättra livsmedelsproducenternas ställning

Bryssel 07.07.2017, 18:18

Politik

Jordbruksproducenterna behöver ännu inte gräma sig över nedskärningar i EU-stöd.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) säger att det inte nödvändigtvis ens blir någon stor svacka i jordbruksstöden. Att livsmedelskedjan är rättvis är nästan lika viktigt för producenterna som EU-stödet.
- Producenternas andel av det mervärde som produceras är alltför låg för tillfället. Det påverkar lönsamheten omedelbart, säger Leppä.
Han säger att Jord- och skogsbruksministeriet i år ska bereda åtgärder för att göra marknaden rättvisare.
- Hela livsmedelskedjan har tillsammans enats om spelregler för god affärssed. Jag vädjar till parterna att också följa dem, säger Leppä.
Jordbrukarcentralen MTK har krävt att den goda affärsseden ska bli obligatorisk. I praktiken gäller kritiken handelns starka förhandlingsposition. (FNB)

FNB

Mer från SLC