Regeringen och skogsindustrin vann delseger om kolsänkor

Strasbourg 13.09.2017, 19:52

Ekonomi

Skogsindustrin och finlandssvenska skogsbrukare jublade över en delseger i kampen om skogen som kolsänka, men det var en seger som lämnade en bitter eftersmak.
Naturskyddsorganisationerna är besvikna över att ändringarna som finländska politiker drivit på gick igenom när EU-parlamentet röstade om frågan på onsdagen.
Svenska folkpartiets Nils Torvalds, som stod bakom ändringsförslaget, var lättad efter omröstningen men beklagade motsättningarna.
- Diskussionen blev en ganska typisk joho-nähä-diskussion, och ingen ville längre se på helheten, säger Torvalds.
Parlamentet föreslår att tidsperioden 2000-2012 ska användas som jämförelsetid för kolsänkorna.
Kritikerna anser att ändringen saboterar uträkningen av kolsänkor, medan skogsindustrin anser att alla länder blir mer jämlika på det här sättet.
- Ni kan vara säkra på att industrin har sett på den här debatten med förstoringsglas, och om det går illa så påverkar det uppkomsten av jobb, säger Torvalds.
Skogsindustrin rf:s vd Timo Jaatinen säger att osäkerhet kring tillgången till råvara skulle vara gift för investeringarna i branschen.

Skogsbrukare glada

Också Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC gladde sig åt resultatet av omröstningen i EU-parlamentet.
- SLC och de finlandssvenska skogsägarna är nöjda över att förnuftet och rättvisan i dag segrade i EU-parlamentets omröstning om klimatförordningen där Nils Torvalds kompromissförslag fick gehör bland majoriteten av parlamentarikerna. Nu kan Finlands hållbara skogsbruk fortsätta att bidra till att nå klimatmålen genom att vårda den växande skogen så att den effektivt binder koldioxidutsläpp, skriver SLC i ett pressmeddelande.
Beslutet skapar enligt organisationen också möjlighet till en starkare ekonomisk tillväxt för Finland.
- Vi ska komma ihåg att verksamhetsförutsättningarna för Finlands skogssektor är helt avgörande för landets ekonomi. När det går bra för skogssektorn går det också bra för hela Finland. Samtidigt kan nu också skogsägarna fortsätta med sitt klimatarbete och vårda våra skogar så att de binder ännu mera kol, säger SLC:s styrelseordförande Holger Falck.

Tiilikainen och Sipilä nöjda

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) är ytterst nöjd med resultatet av EU-parlamentets omröstning. Tiilikainen säger att resultatet är i harmoni med klimatavtalet i Paris samtidigt som det möjliggör effektiv vård och bruk av skogar.
- Europaparlamentet som helhet fattade ett beslut som skiljde sig från det som framförts av parlamentets miljöutskott. Vi är nöjda med resultatet, sade Tiilikainen till medierna i riksdagen på onsdagen.
I juli röstade EU-parlamentets miljöutskott mot Finlands ståndpunkt.
Om EU:s slutliga beslut i frågan motsvarar onsdagens omröstningsresultat så är det mycket goda nyheter för den finländska skogsindustrin, säger Tiilikainen.
Även statsminister Juha Sipilä (C) var nöjd med onsdagens nyheter. Han betonade ändå att omröstningen bara var det första steget i en komplicerad beslutsfattningsprocess.
De slutgiltiga besluten fattas i gemensamma förhandlingar mellan EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet. Ministerrådet väntas ta ställning i oktober. (FNB)Fakta: Skogen och klimatet
- Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och är inom klimatsammanhang det område där man räknar in vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.
- Skogen räknas traditionellt som en "kolsänka", som tar upp koldioxid. Det gör samtidigt att skogsavverkning innebär att upptagningen minskar, vilket dock kan kompenseras genom nyplantering.
- LULUCF tillhör de viktigaste områdena när det gäller att beräkna hur EU:s medlemsländer ska leva upp till sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC