Regeringen uppmuntrar men tvingar inte finländarna att halvera kolavtrycket

Helsingfors 14.09.2017, 17:36

Inrikes

Regeringen uppmuntrar människor att halvera sitt koldioxidavtryck till år 2030. Det här kräver åtgärder inom bland annat boende, resor och ätande.
För att klimatavtalet, som godkändes på torsdagen, ska kunna bli verklighet krävs åtgärder i boendet, ätandet och hur man färdas.
- Det här är en kampanj och uppmuntran, inte tvångsåtgärder. Det är en stor skillnad, sade miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) under en presskonferens.
Tiilikainen fick en fråga om varför staten kräver mer av konsumenterna än av sig själv. Staten har förbundit sig vid att minska utsläppen av växthusgaser med 39 procent fram till 2030.
- Vi har också nu mångahanda utmaningar där konsumenten eller företaget kan förbinda sig vid att minska utsläppen. Jag har om jag minns rätt också själv givit ett löfte om att halvera utsläppen med en relativt tajt tidtabell. Det här är ett sätt att göra verklighet av åtgärderna, säger Tiilikainen.
Det var första gången som en klimatpolitisk plan gjordes för en medellång tidsperiod. Planen gäller sektorn som står utanför utsläppshandeln, det vill säga trafiken, uppvärmningen av byggnader, avfallshanteringen och jordbruket.

Trafiken största utsläppssyndaren

De största möjligheterna att minska utsläppen finns i trafiken, som i dagsläget ger upphov till kring en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. I klimatavtalet befrämjar man promenerande, cyklande och kollektivtrafiken.
Projekt som stödjer detta får enligt avtalet förtur i städernas trafikplanering och i finansieringen av projekten.
I biltrafiken främjas el- och gasbilar. Gamla bilar vill man omvandla så de drivs med gas eller etanol och man vill att bilhandlarna presenterar för kunderna de bilalternativ som har minst utsläpp.
Uppvärmningen av byggnader med olja ger också upphov till mycket utsläpp. Tiilikainen säger att staten av den här orsaken kommer att sluta värma upp sina fastigheter med olja fram till 2025.
- Alla offentliga aktörer uppmuntras till det samma, säger ministern.
Privatpersoner uppmuntras bland annat genom skattepolitik att välja till exempel en värmepump för att värma upp sin bostad.
Man kommer också att främja ren förbränning av pelletar och vedklabbar. Enligt klimatavtalet ska man upplysa folk om hur man bränner ved rent och apparaturen kommer att förbättras till exempel genom att utveckla en produktstandard. (FNB)

FNB

Mer från SLC