Rekordglada lantbrukare i Sverige

Stockholm 18.10.2017, 09:58

Ekonomi

I Sverige är lönsamheten hos lantbrukarna den bästa på tio år, enligt årets Lantbruksbarometer.
Allra bäst tycker gris- och nötköttsproducenterna att det går.
- Det är ett ökat intresse för de svenska delarna av den produktionen, det har varit bra efterfrågan, säger Jimmy Larsson, segmentschef på Lantbrukarnas riksförbunds LRF Konsult, angående gris- och nötköttet.

Mjölkproducenterna nöjdare

Det är i den årliga Lantbruksbarometern från LRF Konsult och Swedbank/Sparbankerna som det har mätts hur lantbrukarna upplever sin verksamhet. Över hälften av de tillfrågade svarade att de tycker att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det är det bästa resultatet på tio år, enligt undersökningen.
Under senare år har det förekommit en debatt kring de svenska mjölkproducenternas villkor. Även dessa upplever nu en förbättring och för första gången på fem år anges här ett positiv lönsamhetsindex.
- De har haft ett antal bekymmersamma år. Det kom en kraftig förändring hösten 2012 och då var det 100 procent som upplevde att lönsamheten var ganska eller mycket dålig. Det blev ett globalt prisfall, säger Jimmy Larsson.
Enligt Larsson beror den nu positiva förändringen på att konsumentefterfrågan ökar i Sverige. Det gäller både mjölk och förädlade produkter som exempelvis ost. Även globalt har efterfrågan ökat, exempelvis på smör.
Sämre går det för växtodlingsproducenterna. Förklaringen är den torka som inledde året och den nu rådande vätan som gör att det har varit problem att skörda.

Ökat förtroende

Men det är inte bara kring lönsamheten som lantbrukarna känner medvind. Enligt undersökningen upplever 77 procent av de tillfrågade ett stort förtroende hos konsumenterna. Just bland grisköttsproducenterna är den siffran 89 procent, en ökning med 13 procentenheter sedan 2011. Som förklaring anges bland annat Sveriges restriktivare användning av antibiotika.
- Konsumenterna gör allt mer medvetna val i dag, säger Jimmy Larsson. (FNB-TT-Olle Nygårds)

FNB-TT-Olle Nygårds

FNB

Mer från SLC