Rekordmånga ekogårdar har öppet hus på Naturens dag den 26 augusti

Till och med 30 ekogårdar runt om i Finland ska slå upp dörrarna för allmänheten på Naturens dag den 26 augusti 2017. I år deltar dubbelt fler ekogårdar i evenemanget än tidigare.

Sedan år 2013 har Naturens dag har firats det sista veckoslutet i augusti. Ekogårdar har varit med i evenemanget från första början. I år får allmänheten bekanta sig med ekogårdar i 13 olika landskap: t.ex. Åland och Satakunta är nu med för första gången. I Nyland har sex ekogårdar öppet hus. Till vissa av dem är det enkelt att komma med allmänna trafikmedel.

Även driftsinriktningarna är fler i år: bl.a. två ekologiska svingårdar och en gård med ekologisk jordgubbsodling öppnar sina dörrar för allmänheten. I evenemanget deltar också ekogårdar som föder upp nötkreatur och får, odlar grönsaker, amerikanska blåbär och andra bär samt spannmål.

En lista på alla deltagande ekogårdar finns på http://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2017/. Evenemanget samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu, Luomuliitto, MTK och SLC.

Information, produkter och upplevelser
Målet är att göra ekologisk produktion bekant för både konsumenter och producenter. Gårdarna ordnar program för besökarna enligt sina egna möjligheter.

De fyrbenta vännerna och de med näbb är dagens stjärnor och intresserar säkert i synnerhet de små gästerna. Växtodlingsgårdarna demonstrerar bl.a. metoder och maskiner som används i ekologisk odling, t.ex. ogräsharv och traktor.

Bönderna berättar också om den ekologiska produktionen på gården och vad den betyder med tanke på jordbruksnaturens biologiska mångfald. På många gårdar kan besökarna också träffa Luomulittos mentor. Flera gårdar har också pop up-kaféer och säljer produkter från den egna gården eller de närliggande gårdarna.

Jämn ökning
I Finland finns ca 4 400 ekogårdar och ekologisk produktion upptar ungefär 10 procent av landets åkerareal. Antalet ekogårdar och ekologisk areal har ökat i jämn takt nästan under hela 2000-talet och trenden går uppåt även i år.

Skillnaden mellan ekologisk produktion och sedvanlig jordbruksproduktion är att ekoproducenter inte använder konstgjorda bekämpningsmedel eller gödselmedel. Ekodjur har rymligare utrymmen och äter ekologiskt foder. Alla ekologiskt uppfödda får och nötkreatur får gå på bete om somrarna och ekosvin och -höns släpps ut på rastgården.

Kraven på ekologisk produktion fastställs i EU:s förordning om ekologisk produktion. I Finland övervakas kraven av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och de regionala NTM-centralerna. Alla ekogårdar inspekteras årligen. Endast certifierade ekogårdar som hör till övervakningssystemet har rätt att använda EU:s ekomärke på produkterna.

Ytterligare information:
Leena Seppä, jordbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2373, leena.seppa(at)mmm.fi
Mia Wikström, informatör, SLC, tfn 050 355 3213, mia.wikstrom(at)slc.fi 

Mer från SLC