Resolution från ÖSP:s höstmöte

I den österbottniska och finländska myllan växer världens renaste mat. Finländska produkter är fria från hormoner och antibiotika, grisarna har knorren kvar. Lagstiftningen i Finland är strängare än i de flesta andra länder. Producenterna i Finland producerar trygga, spårbara livsmedel av högsta kvalitet, men erhåller Europas lägsta producentpriser. Skall Finland fortsättningsvis ha en matproduktion måste bönderna ha en berättigad inkomst för sitt arbete.

ÖSP anser att inrättandet av en livsmedelsmarknadslag och livsmedelsombudsman i Finland behövs omgående. Idag är producenten bevisligen i en mycket svag ställning. Handelsledets stora makt syns i prissättningen. Genomskinlighet i handeln krävs för att ge konsumenten en bättre inblick i prisbilden.

Vargflockar är inte en naturlig del av naturen i Österbotten
ÖSP har blivit kontaktade av medlemmar och med oro följt med utvecklingen över vargstammen i Österbotten. Det är inte skäligt att människor ska vara otrygga, och känna oro för sina produktionsdjur på bete, att inte kunna jaga med hund eller ens kunna plocka bär och svamp. Producentförbundet betonar vikten av att alla observationer anmäls. ÖSP kräver att man tar till åtgärder för att minska vargstammen och uppmanar jaktvårdsföreningarna att ansöka om dispens för vargjakt. Läget är akut och skall åtgärdas nu, inte när det är för sent.

EU:s skogspolitik
Skogsbruket i Finland är både hållbart och ansvarstagande. Vi har i långa tider haft mindre uttag ur våra skogar än vad tillväxten är. En växande och omskött skog binder kol och hjälper på så vis till att stävja klimatförändringen. Det är av yttersta vikt att man även på EU-nivå förstår hur vårt skogsbruk fungerar och att man genom god skogsskötsel kan öka tillväxten och därmed också kolbindningen. Det här ger också behov av att öka avverkningarna, vilket också är nationalekonomiskt förnuftigt. 

Medlemmarnas välmående
Med bristande lönsamhet och många utmaningar inom dagens lantbruk är det synnerligen viktigt att stärka producenternas välmående. Våra medlemmar behöver stöd och fungerande nätverk för att orka i arbetet i en föränderlig värld. Alla måste ta sitt ansvar i det arbetet. Vi behöver ansvarstagande myndigheter, flexibla samarbetspartners och konsumenternas stöd.

Österbottens svenska producentförbund r.f.

Tilläggsuppgifter ges av
Förbundsordförande Tomas Långgård tfn. 050 555 3646
Ombudsman Fredrik Grannas tfn 050 358 0198

Mer från SLC