RESOLUTION från ÖSP:s vårmöte 10.4.2017

Pressmeddelande
Fritt för publicering genast 

Österbottens svenska producentförbund r.f. 
RESOLUTION från förbundets vårmöte 10.4.2017

Jord- och skogsbruksministeriet förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter måste korrigeras så att produkternas ursprungsland framkommer tydligt, att märka importerade produkter med EU eller non EU räcker absolut inte.  Förbundet uppmanar också ministeriet att i snabb takt initiera en beredning av en tydligare ursprungsmärkning både vad det gäller spannmålsprodukter och restaurang- och storköksmåltider. Den senaste tidens livsmedelsskandaler samt den allt större konsumentmedvetenheten understryker vikten av detta. ÖSP uppmanar livsmedelssäkerhetsverket EVIRA att skärpa sina kontroller vad gäller importerade livsmedel.  
Producentförbundet uppmanar kommunerna att uppgöra livsmedelsstrategier för sina kommunala upphandlingar och därmed säkerställa en trygg matkonsumtion baserad på inhemska livsmedel. 

Konsumenten har rätt att få veta ursprunget på maten som han eller hon äter.  Ursprunget berättar om matens produktion och produktionssätt. I Finland producerar vi världens renaste mat. Vi lägger stor vikt vid god djurhälsa och rena produkter som vi producerar med en stark miljöhänsyn. Vår livsmedelskedja upprätthåller en hög spårbarhet och den förädlar rena inhemska produkter av förstklassig kvalitet. 

Trots att en rad åtgärder vidtagits för att underlätta den svåra ekonomiska situationen inom näringen, är lönsamheten ännu på ohållbar svag nivå för producenterna. Det är fortsättningsvis marknadsintäkterna som sviktar. Samtidigt uppvisar detaljhandeln ökade vinster.  ÖSP efterlyser en rättvisare fördelning av vinsten i livsmedelskedjan för att trygga den inhemska produktionen av rena och trygga råvaror till livsmedel. När handeln inte vill vara med och ta ansvar för detta, behöver vi starkare mekanismer i vår lagstiftning för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan, annars är det en uppenbar risk att den nationella livsmedelsförsörjningen äventyras.

ÖSP betonar samtidigt hur viktigt det är att vi i Finland konsumerar inhemska varor och tjänster. Finländska produkter är trygga, ansvarsfulla, sysselsättande och en del av självförsörjningen. ÖSP önskar alla en Glad påsk 

Tilläggsuppgifter ges av: 

Förbundsordförande Tomas Långgård
Tel.  050 555 3646

t.f. verksamhetsledare Madelene Lindqvist 
Tel. 050 545 7372

Mer från SLC