Riksdagen godkände regeringens politik om kolsänkor

Helsingfors 11.10.2017, 19:29

Politik

Riksdagen ställde sig på onsdagen bakom regeringens EU-förhandlingslinje i frågan om skogarnas kolsänkor. Stora utskottet slog fast riksdagens åsikt efter omröstning.
Beslutet gäller den såkallade lulucf-förordningen för hur skogarnas kolsänkor ska bevaras samt ansvarsfördelningsdirektivet om hur klimatutsläpp ska minskas inom branscher som inte hör till utsläppshandeln.
Riksdagsledamöterna Tytti Tuppurainen (SDP), Hanna Halmeenpää (Gröna), Paavo Arhinmäki (VF) och Eva Biaudet (SFP) lade in motförslag men förlorade i omröstningen.
- Den position som Finlands regering har drivit skulle enligt toppklimatforskare skrota klimatmålen i Parisavtalet, sade Halmeenpää.
- De grönas motförslag gick ut på att sträva efter att uppnå klimatmålen i Parisavtalet och inte försöka driva igenom nationella flexibla mekanismer för att gynna en industribransch intressen.
EU:s miljöministrar ska behandla direktivförslagen på fredag. Finland representeras av miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).
I september fick Finlands regering och skogsindustrin en delseger då EU-parlamentet röstade om skogarnas kolsänkor. De förändringar som Finland drev fick då bra gehör.
Enligt skogsindustrin kan EU:s beslut om kolsänkor påverka tillgången på råvaror och planerade investeringar i branschen i Finland.
Det slutliga beslutet om kolsänkorna tas genom förhandlingar mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet. (FNB)

FNB

Mer från SLC