Så här röstade de finska EU-ledamöterna

Helsingfors 13.09.2017, 18:15

Ekonomi

EU-parlamentet röstade på onsdagen om planen om skogar som kolsänkor, en del av EU:s miljöpolitik.
Parlamentet röstade igenom ändringar till en del av kommissionens förslag. Så här röstade de finländska ledamöterna om ändringarna.

1. Ändring av parlamentens förslag till referensnivåer (ordet intensitet borttaget)

För: Virkkunen (Saml), Sarvamaa (Saml), Torvalds (SFP), Väyrynen (C), Jäätteenmäki (C), Takkula (C), Kumpula-Natri (SDP), Jaakonsaari (SDP), Halla-aho (Sannf).

Emot: Pietikäinen (Saml), Hautala (Gröna), Kyllönen (VF) Ruohonen-Lerner (Sannf)

2: Betoning av hållbart skogsbruk i kalkylerna

För: Pietikäinen (Saml), Virkkunen (Saml), Sarvamaa (Saml), Torvalds (SFP), Väyrynen (C), Jäätteenmäki (C), Takkula (C), Kumpula-Natri (SDP), Jaakonsaari (SDP), Halla-aho (Sannf)

Emot: Hautala (Gröna), Ruohonen-Lerner (Sannf)

Röstade inte: Kyllönen (VF)

FNB

Mer från SLC