Skadeståndskraven förkastades i rättegång om skogskartell

Helsingfors 31.08.2017, 10:52

Inrikes

Helsingfors tingsrätt har förkastat skadeståndskraven från åtta skogsägare i ett omfattande träkartellmål.
Fallet handlar om skogsägare som krävt ersättningar av Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso och UPM-Kymmene för låga försäljningspriser av virke.
Skogsägarna väckte talan mot bolagen och krävde skadestånd.
Rätten konstaterade att bolagen har bytt information mellan varandra på ett sätt som inte är tillåtet, men att effekterna av informationsutbytet på virkespriset inte kan bevisas.
Skogsägarnas talan förkastades och de tvingas nu står för skogsbolagens rättegångskostnader. (FNB)

FNB

Mer från SLC