Skarven syns inte i abborr- och gösfångster

Helsingfors 13.03.2017, 11:02

Inrikes

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden med mycket skarv, visar en studie som Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet gjort. Många fiskares fångster av abborre och gös växte trots att abborren hör till skarvens huvudsakliga föda.
Forskarna säger att resultatet tyder på att skarven, trots de stora mängder fisk fågeln äter längs kusterna, närmast tar sådan fisk som är mindre än de som fastnar i nät och ryssjor.
Studien omfattade hela den finska kusten från östra Finska viken till Bottenviken och granskade yrkesfiskarnas fångster 2005-2014. Skarvbeståndet mångfaldigades under tiden för studien. (FNB)

FNB

Mer från SLC