Skatteförvaltningen skickade ut tusentals ogrundade utredningsbrev till jordbrukare och skogsägare

Skatteförvaltningen har i mars skickat ut brev med utredningsbegäranden om mervärdesskatt till jordbruksföretagare, skogsägare och näringsidkare. Två tredjedelar av breven skickades ut på fel grunder till följd av ett fel i Skatteförvaltningens datasystem.

Brev postades till nästan 17 000 kunder som är registrerade som momsskyldiga och som ska lämna momsuppgifter en gång per år. I brevet bads kunden att lämna in en momsdeklaration och betala en eventuellt obetald skatt.

- Till följd av systemfelet skickades brev också till sådana som inte behövde lämna någon momsdeklaration för år 2016. Skatteförvaltningen har nu utrett vilka kunder som fått ett ogrundat brev. Vi kommer att rätta felet så att kunden inte behöver kontakta oss, säger Sami Kinnunen som är överinspektör vid Skatteförvaltningen.
Drygt 5 200 brev var däremot befogade, vilket betyder att mottagaren borde ha lämnat en momsdeklaration senast 28.2.2017. De kunder som ännu inte lämnat deklarationen får ett beslut där de uppmanas att betala skatten senast 12.5. Det lönar sig dock att lämna deklarationen och betala skatten så snart som möjligt, eftersom dröjsmålsavgifter ackumuleras hela tiden.

- Felet gäller beklagligt nog jord- och skogsbruksföretagare vars totalantal är ca 250 000. Vi beklagar felet och all olägenhet för kunderna, säger Kinnunen.

Närmare instruktioner för deklarationen och betalningen finns på skatt.fi -> Primärproducenter och bildkonstnärer: betalning och deklarering av skatter på eget initiativ.

Skatteförvaltningens pressmeddelande 7.4.2017

Information till medierna:
överinspektör Riitta Kekäläinen, tfn 029512 5233

Mer från SLC