Skillnader mellan orter

Helsingfors 19.05.2017, 10:06

Inrikes

- I södra Finland har vårsådden kommit igång, i Österbotten släpar arbetet efter med ungefär två veckor i genomsnitt.
- Det kyliga vädret och de blöta åkrarna fördröjer arbetet. I Österbotten har tjälen inte hunnit smälta överallt.
- Ifall vädret inom kort blir varmare med lämpliga mängder nederbörd försenas skörden inte i oroväckande grad.

Källor: Lantbrukssällskapens förbund Pro Agria, rådgivaren Patrik Erlund på Nylands Svenska Lantbrukssällskap. (FNB)

FNB

Mer från SLC