Skogen kan ge Finland lättnader i utsläppsminskningen

Bryssel 11.07.2017, 14:36

Politik

- Nästan alla världens länder har i Paris klimatuppgörelse förbundit sig vid att minska utsläppen. Målet är att begränsa den globala temperaturförhöjninen till klart under två grader Celsius.
- EU-länderna har kommit överens om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030. Jämförelseåret är 1990.
- EU har ett system med utsläppsrätter för att minska utsläppen.
- Utsläppen ska minskas även i trafiken, uppvärmningen, avfallshanteringen och jordbruket. För Finlands del har EU-kommissionen föreslagit att 39 procent av utsläppsminskningsplikten skulle komma från den här sektorn, som står utanför utsläppshandeln.
- Målet hör till de tuffaste i EU. Finland hoppas på flexibilitet tack vare stora skogar och deras kolsänka.
- När man räknar markanvändningen i Finland kan det gå galet på grund av ökande avverkning eftersom utvecklingen av skogsarealen jämförs med historiska uppgifter. (FNB)

FNB

Mer från SLC