Skogsägarna: EU vill minska finländska skogarnas klimatnytta

SLC - Granskott Mw

De finländska skogsägarna är upprörda hur EU behandlar den finländska skogssektorn och dess potential till att skapa ekonomisk tillväxt för landet och förringar skogsskötselns klimatinverkan. För att ge vägkost åt centrala beslutsfattare om Finlands skogsbruk och hur näringen bidrar till klimatarbetet ordnade därför SLC och MTK på måndagen en skogsdiskussion som samlade cirka 350 deltagare i Helsingfors.

Var tredje finländare äger skog i någon form. De finländska skogsägarna deltar sedan årtionden tillbaka i det gemensamma klimatarbetet genom att vårda den växande skogen så att den effektivt kan binda koldioxidutsläpp. 

Skogsägarna kan inte godkänna att den vetenskapligt bevisade kolsänka, som naturligt uppstår via deras arbete och investeringar, blir en utsläppskälla i EU:s räkneövningar och utsläppskalkyler, som Finland skulle bli tvunget att betala en saftig räkning för. Skogsägarna kräver även klara besked om hur regeringen kommer att agera så att de värsta farhågorna inte besannas.

– Av EU behövs nu förnuftiga beslut. Det kan inte vara rätt att hållbart skogsbruk och god skogsvård straffas på grund av EU:s slumpmässigt valda jämförelseår som grund för besluten. Om EU:s planer förverkligas kan det för Finlands utsläppshandel årligen innebära en tilläggsräkning på många miljoner euro, säger Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande samt ordförande för SLC:s skogsutskott.

Minskad klimatnytta och förlorat värde på skogsinvesteringar 
Finland har ett intresse i att investera i skogssektorn, vilket även motsvarar de finländska skogsägarnas intressen. Skogsägarna investerar själva årligen cirka 200 miljoner euro i den finländska skogarnas tillväxt. 

– Om EU i skuggan av sin klimatpolitik går in för att reglera skogarnas användning via exempelvis avverkningstak tappar en del av skogsinvesteringarna sitt värde. Det aktiva skogsbruket skulle även hämmas och klimatnyttan därmed begränsas, säger Thölix.

EU går emot sina egna mål 
SLC och de finlandssvenska skogsägarna påminner om att ifall EU skulle gå in för att begränsa Finlands aktiva skogsbruk och Finlands skogar inte godkänns som kolsänkor i utsläppskalkylerna, går unionen även samtidigt emot EU-kommissionens eget mål om att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt inom de gröna näringarna. 

– Det är EU som nu sitter på avgörandet, som kan äventyra vår hållbara användning av skog, nödvändiga investeringar i bioekonomi och dra mattan under vårt långsiktiga arbete för att motverka klimatförändringen. Det är växande träd som binder kol och vårdar klimatet, påminner Thölix. 

EU-parlamentet röstar enligt uppgift i frågan den 12 september. 

Finlands skogar växer mer än de används
I Europas mest skogrika land räcker skogen till för alla användningsändamål. Den årliga skogliga tillväxten är cirka 110 miljoner m3 medan årliga avverkningen är knappa 70 miljoner m3. Det betyder att Finlands skogar växer avsevärt mer än vad de används och när skog avverkas planteras nya träd. Det är bara växande träd som vårdas som har förmåga att binda kol. Trots att den årliga kolsänkan kan minska något vid avverkningar, minskar ändå inte skogarnas kollager.

Skogsvårdsföreningar och MTK delar även ut 3 000 granplantor i samband med diskussionstillfället på måndagen för att påminna om att varje träd binder kol när det växer. Den mängd kol som ett träd binder under sin tillväxt motsvarar den mängd utsläpp som en bilresa runt Finland förorsakar. De finländska skogsägarna planterar årligen cirka 100 miljoner trädplantor.

Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande samt ordförande för SLC:s skogsutskott, tel. 040 777 6284
Stefan Borgman, SLC:s skogsexpert, tel. 040 158 8815

Följ diskussionen på sociala medier under #LULUCF

Diskussionstillfället kan även ses via livesändning 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC