Skogsindustrin godkände pappersindustrins förhandlingsresultat

Helsingfors 17.11.2017, 17:44

Politik

Skogsindustrin har godkänt förhandlingsresultatet om ett nytt kollektivavtal för pappersindustrin. Pappersförbundet godkände det tidigare i dag.
Det nya kollektivavtalet gör det möjligt att använda utomstående arbetskraft, både genom lokala avtal och på arbetsgivarens initiativ. Lokala avtal för utomstående arbetskraft gäller för personal inom lagerverksamhet, samt lastning och avlastning. Arbetsgivaren kan ensam besluta om bruket av utomstående arbetskraft vid städning, övervakning och bespisning.
60 procent av den avtalade löneförhöjningen ska slås fast baserat på lokala avtal.
Avtalsperioden är 26 månader lång och den börjar retroaktivt från slutet av september när det förra avtalet tog slut. (FNB)

FNB

Mer från SLC