Skogsindustrin: Miljöministrarnas beslut svårt att förstå

Helsingfors 13.10.2017, 21:19

Ekonomi

Skogsindustrin är missnöjd med EU-miljöministrarnas beslut om skogarna som kolsänkor. Intresseorganisationen anser att beslutet försätter medlemsländerna i en ojämlik situation.
Skogsindustrin uppger att det är svårt att förstå varför Finland får en slags tilläggsräkning trots att de finska skogarna fortsätter att växa och kyla ned klimatet även i framtiden. Skogsindustrin uppger att EU-parlamentets beslut i frågan var bättre. Parlamentet anser att avverkningen ska få öka så länge som den inte överskrider tillväxten.
Även lantbrukarcentralen MTK kritiserar beslutet. Även MTK föredrar EU-parlamentets åsikt i frågan. MTK uppskattar att den beräkningsmodell som miljöministrarna slog fast inte tar i beaktande det goda klimatarbete som Finland gjort inom skogsbruket.
Förhandlingarna ska nu fortsätta mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och EU-parlamentet. MTK förutspår att förhandlingarna blir svåra.
Finlands naturskyddsförbund uppger däremot att kompromissförslaget som godkändes av miljöministrarna i någon mån urvattnar EU:s klimatpolitik. Förbundet anser att beslutet inte var det bästa för skogarna och klimatet.
Den extrakompensation som Finland beviljades är liten men trots det en betydande försvagning, uppger förbundet. (FNB)

FNB

Mer från SLC