SLC: Använd inhemsk spannmål

Helsingfors 09.11.2017, 13:21

Inrikes

Producentorganisationerna ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott kritiserar importen av 3 000 ton korn till Vasa. Organisationerna uppger att importen sker i ett läge där det inhemska utbudet är tillräckligt för att möta efterfrågan på marknaden.
Organisationerna påpekar att priset på korn och spannmål i dag underskrider produktionskostnaderna. Nu hotar importen att ytterligare pressa ned prisnivån i Finland. Det försvårar situationen för gårdarna som drabbats av en dålig skörd i år. (FNB)

FNB

Mer från SLC