SLC: EU:s jordbrukspolitik berör alla finländare

SLC - 2017 11 28 13 51 50 2
Holger Falck på SLC:s fullmäktigemöte 28.11.2017. Foto: Mia Wikström

EU:s jordbrukspolitik är något som berör alla finländare, varje dag. Detta är något som EU-kommissionen noterbart lyft fram i sitt inledande förslag till den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP, konstaterar SLC:s ordförande Holger Falck. 

– Tyvärr kritiseras Finlands och EU:s jordbrukspolitik alltför lättvindigt i den allmänna debatten, säger Falck.
Han välkomnar kommissionens linjering att ge medlemsländerna mer flexibilitet att utforma en jordbrukspolitik som är bäst lämpad för det egna landet. 

– Politiken bör i första hand utgå ifrån hur den negativa lönsamheten kan vändas så att den finländska konsumenten även i framtiden har tillgång till inhemska livsmedel. 

Enligt kommissionens inkomststatistik ligger jordbrukarens inkomstnivå långt under den generella inkomstnivån i Finland. Detta är en av de bakomliggande orsakerna till att det är svårt att få in unga jordbrukare i branschen.

På grund av den svaga lönsamheten släpar även näringens investeringar efter när det gäller produktionsförbättringar. 

– En del gårdar håller inne med nödvändiga investeringar, satsar i mindre grad på underhåll av marken eller är till och med tvungna att göra sig av med husdjuren, påminner Falck.

Kommissionen har även lyft fram områden av speciellt intresse för konsumenten som jordbrukspolitiken bättre bör beakta. Ett sådant område är användningen av antibiotika i husdjursproduktionen. 

– Den finländska jordbruksproduktionsmodellen med världens lägsta användning av antibiotika bör ges ett erkännande som återspeglar sig i den slutliga utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, understryker Falck.

SLC har aktivt deltagit i de inledande diskussionerna om den kommande jordbrukspolitiken och uppmanar nu jord- och skogsbruksminister Leppä att aktivt lyfta fram Finlands särförhållanden i sina kontakter med kommissionen och ministerkollegor. Finansminister Orpo bör även se till att finansieringen av den kommande gemensamma jordbrukspolitiken är tillräcklig och att Finland även i framtiden kan försvara sin andel.

Tilläggsinformation:
SLC:s centralstyrelseordförande Holger Falck, tel. 050 5553 3711
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tel. 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Länkar:
EU-kommissionens förslag 29.11.2017 till ny gemensam jordbrukspolitik: The Future of Food and Farming

Följ diskussionen om kommande CAP-reformen på bl.a. Twitter via #FutureOfCAP

Mer från SLC