SLC Nyland: ​Regnig höst en katastrof för jordbrukarna

SLC - Havre Regndroppe Mw

De senaste veckornas regn innebär utebliven skörd och en ekonomisk katastrof för många odlare. Det finns många gårdar även i Nyland, särskilt i de östra delarna, som ännu har mycket oskördat. Det som är kvar är främst vårvete, raps och bondböna. Skörde- och torkningskostnaderna blir höga, samtidigt som kvalitetsförlusterna blir stora och en del kommer att bli oskördat. 

- Vete som väntar på att bli skördat har redan börjat gro i axen och duger bara till foder, om ens till det. De stora nederbördsmängderna har medfört översvämningar på en del skiften. Situationen har inte varit så här svår på trettio år, konstaterar SLC Nylands viceordförande Bengt Nyman.  

Slopat skördeskadesystem
Skördeskadesystemet slopades för några år sedan.  För att i framtiden förbättra odlarnas möjligheter att klara av sämre skördeår efterlyser SLC Nyland förbättrade möjligheter för odlarna att göra reserveringar för att kunna jämna ut inkomsterna mellan bättre och sämre år.

Brist på foder och strö
Då lönsamheten på grund av låga priserna på jordbruksprodukter varit mycket dålig redan under flera år, medför årets väder- och skördekatastrof stora ekonomiska problem för många gårdar. Årets problem återspeglar sig även på nästa år. 

- En stor del av höstsådden har fått lämnats ogjord på grund av blötan. Det betyder bland annat att inhemsk råg blir en bristvara nästa höst, säger Nyman. 

SLC Nyland befarar att det på våra husdjursgårdar blir brist på strö och foder under den kommande vintern. Då marken inte bär blir det problem även med höstbearbetningen och spridningen av gödsel. Markstrukturen tar skada för många år framöver om man tvingas köra med tunga maskiner på blöta åkrar. Nu kan man bara hoppas på några torrare veckor, som lite skulle hjälpa upp läget.

Tilläggsuppgifter:

Bengt Nyman, tel. 0500 348185
II:a viceordförande SLC Nyland
bengt.nyman@dnainternet.net

Bjarne Westerlund, tel. 040 5037188                                                                                                    Verksamhetsledare SLC Nyland                                                                                  
bjarne.westerlund@slc.fi       

Mer från SLC