SLC Nyland: Val av ny ordförande för SLC Nyland på Nyländsk Bondedag

På tisdag (21.11) samlas ca 120 nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center, Mårtensbyvägen 48) i Vanda. Temat för årets Bondedag är ”Extrema väderfenomen och framtidsutsikter inom lantbruket”. 

Dagen inleds med samling och kaffe, samt projekttorg från kl. 8.00. SLC Nylands höstmöte börjar kl. 9.00. Där väljs ny förbundsordförande för SLC Nyland efter Thomas Blomqvist, som inte längre ställer upp för återval. Valberedningen har vaskat fram tre kandidater som ställer upp i valet, Thomas Antas, 49 år från Lappträsk, Erik Perklén, 32 år från Sjundeå och Peter Österman, 44 år från Ingå. 

Under lunchpausen kl. 12-13, kan man bekanta sig närmare med de nyländska projekten som deltar i projekttorget. Därefter inleds Nylands Svenska Lantbrukssällskaps (NSL) årsmöte kl. 13.00. Efter årsmötesförhandlingar och prisutdelning blir det föredrag av fil.dr. Svante Henriksson, specialforskare vid Meteorologiska institutet  under rubriken "Vad beror årets extrema väderfenomen på och vad kan vi vänta i framtiden?".  Dagen avslutas enligt programmet kl. 15.30. 

Ingen anmälan om deltagande behövs. Kaffe och lunch på egen bekostnad. 

Medias representanter är välkomna att delta i Nyländsk Bondedag!

Länkar:

Bondedagens program

Foton på ordförandekandidaterna: Thomas Antas, Erik PerklénPeter Österman
Fotograf: Maria Wasström

Tilläggsuppgifter:
 
Bjarne Westerlund                                                    Henrik Lassas
Verksamhetsledare SLC Nyland                               Direktör NSL
Tel. 040 5037188                                                      Tel. 0400 860633
bjarne.westerlund@slc.fi                                           henrik.lassas@nsl.fi

Mer från SLC