SLC om EU:s klimatförordning: Förnuftet och rättvisan segrade!

SLC - Granskott Mw

SLC och de finlandssvenska skogsägarna är nöjda över att förnuftet och rättvisan idag segrade i EU-parlamentets omröstning om klimatförordningen, där Nils Torvalds kompromissförslag fick gehör bland majoriteten av parlamentarikerna. Nu kan Finlands hållbara skogsbruk fortsätta att bidra till att nå klimatmålen genom att vårda den växande skogen så att den effektivt binder koldioxidutsläpp. Beslutet från dagen EU-omröstning skapar också möjlighet till en starkare ekonomisk tillväxt för Finland.   

I EU-parlamentets omröstning om unionens klimatförordning idag vann det kompromissförslag som lagts fram av Nils Torvalds (Sfp/ALDE). SLC och de finlandssvenska skogsägarna är nöjda över att Finlands aktiva lobbing och försök att få andra EU-länder att förstå det finländska skogsbrukets betydelse för klimatet fick gehör. Varken slumpmässigt valda jämförelseår eller begränsningar gällande intensitet är något som Finland kan gå med på.

– Det här beslutet var helt avgörande för Finlands klimatarbete och hela skogssektorn. Torvalds kompromiss är ett rättvist och miljömässigt förnuftigt förslag till skillnad från både miljöutskottets betänkande och EU-kommissionens ursprungliga förslag som hade missgynnat skogsrika länder, säger Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande samt ordförande för SLC:s skogsutskott.

Finlands skogsägare måste få chansen att vårda skogarna även i fortsättningen. Det är bara växande träd som vårdas som har förmåga att binda kol och fungera som klimatvårdare påminner SLC. Dagens omröstning tryggar även att Finland, som är Europas mest skogsrika land, kan fortsätta investeringarna i skogsindustrin som är helt avgörande för hela Finlands ekonomiska tillväxt.

– Vi ska komma ihåg att verksamhetsförutsättningarna för Finlands skogssektor är helt avgörande för landets ekonomi. När det går bra för skogssektorn går det också bra för hela Finland. Samtidigt kan nu också skogsägarna fortsätta med sitt klimatarbete och vårda våra skogar så att de binder ännu mera kol, påminner SLC:s styrelseordförande Holger Falck.

Tilläggsinformation:
Stefan Thölix, SLC:s fullmäktigeordförande samt ordförande för SLC:s skogsutskott, tel. 040 777 6284
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711

Följ diskussionen på sociala medier under #LULUCF


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC